VIDEO: Meet Shukura, Aya Shoemaker… Davido Was Referring To! Hey guys, Meet Shukura, Aya Shoemaker Davido Was Referring To! 😂😂😂😭😭😭