Ras Kimono, legendary Raggae artiste is dead Legendary musician, Ras Kimono is dead. He passed away Sunday morning in Lagos. Ras Kimono was known for the hit singles